Keuze voor Kwaliteit

Kwaliteits- en Testmanagement

Diensten

Keuze voor Kwaliteit is op meerdere gebieden in te zetten.

In onderstaande tabel is aangegeven met welke werkzaamheden Keuze voor Kwaliteit ervaring heeft.

Kwaliteitsmanagement

Testmanagement

Ondersteunen van Scrum & Agile processen(SAFE)

Inrichten van het gehele Testproces of een onderdeel daarvan(volgens T-Map & ISTQB).

Inrichten en beschrijven processen op CMM-I niveau  2 & 3.

Het managen van grote testtrajecten of van deeltrajecten.

Inrichten en beschrijven processen zoals: Configuratie-, Risk-, Implementatie-, Requirementsmanagement en Review en Inspectie.

Optimaliseren van het testproces(bijvoorbeeld volgens TPI).

Inrichten van borging op bestaande of nieuwe procesgang door middel van tollgate-besturing.

Het houden van Test-risico analyses.

Het doen van audits en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen op het proces.

Acceptatiemanagement inrichten, dit is gericht op goede acceptatie vanuit gebruikers, functioneel en technisch beheerders.

Continuë verbetering van het processen.

Begeleiden van demo's en intakes op nieuwe software.